Wednesday, September 27, 2023

ਸਰਗਰਮੀਆਂ-2023

55ਵੀਂ  ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 01-09 ਮਾਰਚ, 2023

7ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਗੂਗਲ ਬਲੌਗ' ਮਿਤੀ 3-5 ਮਈ, 20238ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ' ਮਿਤੀ 11-13 ਮਈ, 2023


9ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ' ਮਿਤੀ 17-19 ਮਈ, 2023ਸਰਗਰਮੀਆਂ-2022

8ਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਾਰਚ 2022


52ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 20-28 ਅਪ੍ਰੈ਼ਲ, 202253ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 11-19 ਮਈ, 202254ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 25-31 ਜੁਲਾਈ, 2022
9ਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2022

Tuesday, September 26, 2023

ਸਰਗਰਮੀਆਂ 2021

49ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 4-10 ਜਨਵਰੀ, 2021


50ਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 20-27 ਮਈ, 2021


51ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 16-24 ਅਗਸਤ, 2021
ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ/Press Gallary- 2023

55ਵੀਂ  ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 1-9 ਮਾਰਚ, 2023 7ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ 'ਗੂਗਲ ਬਲੌਗ' ਮਿਤੀ 3-5 ਮਈ, 2023


8ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ 'ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ' ਮਿਤੀ 11-13 ਮਈ, 2023


ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ/Press Gallary- 2022

 8ਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਦਸੰਬਰ-ਮਾਰਚ 2022
 52ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 20-28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 202253ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 11-19 ਮਈ, 2022


54ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 25-31 ਜੁਲਾਈ, 2022

ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ/Press Gallary- 2021

49ਵੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (04-10 ਜਨਵਰੀ, 2021)

50ਵੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (20-27 ਮਈ, 2021)


Sunday, June 18, 2023

ਦਾਖਲਾ ਸੂਚਨਾ: ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ- CCPC
ਮੰਤਵ (Objective)

 


ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ/ਨਿਖਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਭਰਦੇ ਨਵੀਨ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 ***************

ਫਾਰਮ ਭਰਨ/ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

Select Course ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ General Course After Graduation (Form No –1) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

 

***************

ਕੀ-ਕਦੋਂ ? 
  • ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ : 22 ਜੂਨ, 2023
  • ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਖ : 4-5 ਜੁਲਾਈ, 2023
  • ਸੈਸ਼ਨ/ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਅਗਸਤ, 2023
  • ਇਮਤਿਹਾਨ : ਅਕਤੂਬਰ, 2023ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ
 
 ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
  1. ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਜਿ. ਫੀਸ 1000/- ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  2. ਉਮੀਂਦਵਾਰ  4 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਵੇਜਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
  3.  ਦਾਖਲਾ 10+2 ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
  4. ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
  5. ਚੁੱਣੇ ਗਏ ਉਮੀਂਦਵਾਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੀਸ (ਕਰੀਬ 8000/-; 1100 ਰੁਪਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲਣਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ) ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

 

 

 

 

Monday, May 8, 2023

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ/book publication

 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ 
9ਵਾਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ
 
ਵਿਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
17 ਤੋਂ 19 ਮਈ, 2023 (ਸ਼ਾਮੀ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ)
 
 
*ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ*
*ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ*
 
ਦਾਖ਼ਲਾ *ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ* ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਸੰਪਰਕ: 97809-39291, 94174-55614
 
ਮੁਖੀ : ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ: ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜਾਰਥੀ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੀਸ:
ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ: 200/- 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ: 400/-
 ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਂਦਵਾਰਾਂ ਲਈ: 600/-
 
 
 


 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ

 

ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ 
8ਵਾਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ
 
ਵਿਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
11 ਤੋਂ 13 ਮਈ, 2023 (ਸ਼ਾਮੀ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ)
 
 
 
 
*ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ*
*ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ*
 
ਦਾਖ਼ਲਾ *ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ* ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਸੰਪਰਕ: 97809-39291, 94174-55614
 
ਮੁਖੀ : ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ: ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜਾਰਥੀ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੀਸ:
ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ: 200/- 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ: 400/-
 ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਂਦਵਾਰਾਂ ਲਈ: 600/-

 


Monday, May 1, 2023

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ


  ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ 
ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ
ਵਿਸ਼ਾ: *ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ*
ਮਿਤੀ 3 ਤੋਂ 5 ਮਈ, 2023 (ਸ਼ਾਮੀ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ)
 
*ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ*
*ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ*
 
ਦਾਖ਼ਲਾ *ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ* ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਸੰਪਰਕ: 97809-39291, 94174-55614
 
ਮੁਖੀ : ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ: ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜਾਰਥੀ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੀਸ:
ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ: 200/- 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਂਦਵਾਰਾਂ ਲਈ: 400/-


 

Friday, July 15, 2022

54ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਫੀਸ (1000/- ਰੁਪਏ) ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 

ਸਟੈੱਪ-1 (ਫ਼ੀਸ ਭਰੋ)

             ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਊਆਰ (QR) ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ੀਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 1000/- ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ /ਸਕਰੀਨ ਫ਼ੋਟੋ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ।

 
 
ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਵੇਰਵਾ (ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)


ਸਟੈੱਪ-2 (ਫਾਰਮ ਭਰੋ)

       ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਕਿਊਅਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ ਭਰਕੇ ਤਸਵੀਰ, ਫ਼ੀਸ ਰਸੀਦ/ਸਕਰੀਨ ਫ਼ੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ।

 

3.    ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ-54 ਨਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ/ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਾਰੇ ਨੋਟਸ/ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਹਦਾਇਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ/ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.punjabicomputer.com (ਲਿੰਕ: ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

    

     ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ 94174-55614 ’ਤੇ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ 0175-5136566, 5136459 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

***** ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ *****

ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ (ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ)


 

ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ)

 

 

ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ “ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ” ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰਕਾਰੀ (Punjabi Computing) ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ, ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

 

ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਸ਼ਰਤਾਂ

ü  ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜਾਰਥੀ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10+2 ਪਾਸ) ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ü  ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐੱਮ-ਫਿੱਲ/ਪੀਐੱਚ-ਡੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ

 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ (1000/-) ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਸਹਿਤ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼

22 ਜੁਲਾਈ, 2022

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

25 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2022

ਸਮਾਂ

ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ

 

ਪ੍ਰੀਖਿਆ/ਮੁਲਾਂਕਣ

1.    ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ-ਸੌਂਪਣੀ (Assignment)/ਬਹੁ-ਚੋਣਵੇਂ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ

2.    ਅੰਤਿਮ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: 31 ਜੁਲਾਈ, 2022

3.    ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: 3 ਅਗਸਤ, 2022

ਨੋਟ: ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਵਾਇਤੀ (ਆਫ਼-ਲਾਈਨ) ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ

 

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ

 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ

1.    ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

2.    ਐੱਮਐੱਸ ਵਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ

3.    ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

4.    ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਿੰਗ

5.    ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਟੂਲ ਅਤੇ ਓਸੀਆਰ

6.    ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

7.    ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

 

ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ/ਹਾਰਡਵੇਅਰ

ü  ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਵਿੰਡੋਜ਼ (ਵਿੰਡੋਜ਼-7 ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ) ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ

ü  ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸ ਆਫਿਸ (2007 ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ) ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। 

ü  ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਉੱਚ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ü  ਹੈੱਡ ਫੋਨ/ਈਅਰ ਫੋਨ/ਈਅਰ ਬਡਜ਼

ü  ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਅੱਖਰ-2021 ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ü  ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਲਈ ਜੀ-ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀਕਾਰ, ਪਲਟਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਲੈਂਜ਼, ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼, ਗੂਗਲ ਕੀਪ, ਕਲਿੱਕ-ਟੂ-ਚੈਟ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਗੂਗਲ ਡੌਕਸ, ਗੂਗਲ ਕੀਪ, ਫਾਈਂਡ ਮਾਈ ਡਿਵਾਈਸ, ਗੂਗਲ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੌਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ, ਟੈਪ ਸਕੈਨਰ ਐਪਸ।

ਨੋਟ

1) ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. 9814939291 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2) ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਾਈ/ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ

  

**********    **********    **********    **********    **********