Tuesday, April 9, 2019

ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ/Press Gallary- 2019

ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ/Press Gallary- 2019ਤੀਜਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ 'ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਨਾ' ਮਿਤੀ 29-31 ਜਨਵਰੀ 2019


40ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 4-12 ਫਰਵਰੀ 2019


ਚੌਥਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ 'ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਨਾ' ਮਿਤੀ 26-28 ਫਰਵਰੀ 2019


41ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 8-16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019


42ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 8-16 ਮਈ 2019
43 ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 18 -25 ਜੂਨ, 2019

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਬੈਚ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਬੰਧੀNo comments:

Post a Comment