Wednesday, September 27, 2023

ਸਰਗਰਮੀਆਂ-2023

55ਵੀਂ  ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 01-09 ਮਾਰਚ, 2023

7ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਗੂਗਲ ਬਲੌਗ' ਮਿਤੀ 3-5 ਮਈ, 20238ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ' ਮਿਤੀ 11-13 ਮਈ, 2023


9ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ' ਮਿਤੀ 17-19 ਮਈ, 2023No comments:

Post a Comment